Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden Sportschool

  1. Abonnement

1a Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de Medifit App, het inschrijfformulier op de Medifit website of bij de balie bij Medifit. Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving.
1b Abonnementen met een looptijd van 6 of 12 maanden en worden zonder tijdige schriftelijke opzegging automatisch verlengd met een duur van 1 maand. Dit blijft van kracht totdat een tijdige schriftelijke opzegging plaats vindt.
1c De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  1. Betalingsvoorwaarden

2a Bij aanmelding via de Medifit Nieuw Lekkerland App of via het inschrijfformulier geeft men Medifit toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer. Elke maand tussen de 1ste en 5de van elke maand zal er getracht worden te incasseren voor deze maand. Het lid betaalt dus in de regel vooruit.
2b Bij aanmelding verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een contract wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in artikel 1b van de Algemene Voorwaarden.
2c Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Er wordt € 5, – administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

3Opzegvoorwaarden

3a Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
3b. Medifit hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand welke inhoudt dat een abonnement minstens 1 maand voor verlenging van het abonnement opgezegd dient te zijn.
3c Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden waarvoor eenmalig € 7,50 bevriezingskosten in rekening gebracht wordt. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.
3d Medifit behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig / per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

4 Risico en  aansprakelijkheid

4a
Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Medifit, is geheel voor eigen risico van het lid.
4b Medifit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
4c
Medifit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

5 Trainingstijden

5a
Medifit behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
5b Op officiële en erkende feestdagen is de Medifit vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

6 Huisregels

Sporten bij Medifit staat voor een sportieve en leuke fitness- en groepslessen-beleving. Om het bezoek aan onze sportschool voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert Medifit de volgende huisregels:

•In de trainingsruimte draag je binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
•Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle apparaten.
•Tijdens de groepslessen gebruik je een handdoek bij grondoefeningen.
•Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
•Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
•Losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
•Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
•Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
•Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neem je niet mee naar de trainingsruimte. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kan je een locker gebruiken of het door de leiding in bewaring te laten nemen.
•Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
•Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
•De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.